(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, hình thành được vùng trồng dược liệu tập trung. Cụ thể, diện tích Sâm Ngọc Linh đạt khoảng 4.500ha; các cây dược liệu khác khoảng 10.000ha; mỗi huyện, thành phố hình thành ít nhất 01 cơ sở sản xuất, cung ứng giống dược liệu có thế mạnh tại địa phương với quy mô trên 01ha; 100% cây giống dược liệu được kiểm soát về nguồn giống và phấn đấu có hơn 40% số HTX tham gia đầu tư trồng, chế biến, phân phối sản phẩm dược liệu. Đồng thời phấn đấu đến 2025 khai thác khoảng 1.000 tấn dược liệu các loại; thu hút được ít nhất 01 doanh nghiệp có quy mô lớn, tầm cỡ quốc gia đầu tư sản xuất, chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh; đưa sản xuất dược liệu đóng góp khoảng 10% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và đóng góp 5% vào GRDP của tỉnh. Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, sản lượng các loại dược liệu đạt trên 130.000 tấn, ngành dược liệu đóng góp khoảng 15% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh; hình thành mới 05 cơ sở sản xuất nguồn giống thương phẩm đối với các loài dược liệu có giá trị kinh tế cao, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, phù hợp với từng tiểu vùng thời tiết để đáp ứng nhu cầu mở rộng diện tích dược liệu. Cùng với đó đầu tư kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiện đại vùng trồng dược liệu và thúc đẩy dịch vụ logistics./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *