(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện quy hoạch bố trí các vùng chăn nuôi tập trung để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, song song với việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi quy mô lớn UDCNC và liên kết chuỗi.

Trong đó, phát triển chăn nuôi đại gia súc như bò, dê để lấy thịt và sữa, tập trung chủ yếu tại các huyện Sa Thầy, Kon Plông và một số vùng có điều kiện khác. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum chú trọng phát triển nuôi, trồng thủy sản theo hướng bền vững. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, diện tích nuôi thủy sản đạt gần 1.500ha; tổng sản lượng khai thác đạt khoảng 6.500 tấn hàng năm. Trong đó, tập trung phát triển nuôi thủy sản ở hồ chứa mặt nước lớn của các công trình thủy lợi, thủy điện tại các huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, Đăk Hà, Kon Plông và những nơi có diện tích mặt nước lớn. Bên cạnh đó, đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi phù hợp với lợi thế so sánh của từng địa phương; tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi; phát triển mạnh nuôi thâm canh UDCNC, an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường sinh thái./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *