(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, huyện Sa Thầy quyết liệt thực hiện công tác hỗ trợ người dân trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu.

Đến nay, trên địa bàn huyện trồng được 400 ha rừng, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra cho thấy, tình hình cây sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, huyện đang tiến hành kiểm tra, đôn đốc các hộ dân tiếp tục tiến hành trồng dặm để đảm bảo diện tích. Đồng thời, tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng trồng đang trong chu kỳ chăm sóc.

Thời gian tới, huyện Sa Thầy sẽ tiếp tục triển khai trồng thêm diện tích rừng gần 65 ha vượt kế hoạch được giao trong năm 2021 tại các xã Ya Tăng, Mô Rai, Hơ Moong, Sa Nhơn.

CTV Diệp Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *