(kontumtv.vn) – Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Sa Thầy đã có nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ các địa phương thành lập, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Đến nay, huyện Sa Thầy có 18 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác. Trong đó có 6 hợp tác xã và 4 tổ hợp tác được thành lập mới trong năm 2021, vượt 72% kế hoạch. Hiện có 15 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác đang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2021, thu hút hơn 190 thành viên và người lao động tham gia. 3 hợp tác xã đã ngừng hoạt động, chưa làm thủ tục giải thể.

Qua đánh giá, hiện nay, tất cả các hợp tác xã trên địa bàn huyện đã được tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã 2012; hoạt động hướng về thành viên, mang lại lợi ích cho thành viên. Các hợp tác phát triển đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động; từng bước phát triển về số lượng, xuất hiện một số hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tạo được niềm tin vào triển vọng phát triển hợp tác xã trong thời gian đến. Điển hình như Hợp tác xã Thái Thanh, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thương mại Ya Ly, Hợp tác xã Đoàn Kết. Huyện Sa Thầy đang tập trung chỉ đạo thành lập hợp tác xã tại các xã chưa có hợp tác xã để đạt tiêu chí tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới và rà soát, thành lập thêm hợp tác xã tại các địa phương có điều kiện thuận lợi./.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *