(kontumtv.vn) – Hội Nông dân huyện Đăk Tô tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác hội 6 tháng cuối năm 2021, gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào nông dân từ huyện đến các cơ sở  trên địa bàn huyện Đăk Tô có chuyển biến tích cực. Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch gắn với sản xuất nông nghiệp, đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 169 buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lồng ghép hướng dẫn phát triển kinh tế cho hơn 11.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân; thành lập và duy trì 5 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; có 951 hộ nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, vượt chỉ tiêu 151 hộ; xây dựng 6 mô hình kinh tế có hiệu quả như mô hình nuôi heo địa phương, chăn nôi bò, trồng rau sạch tại các xã, thị trấn trên địa bàn./.

CTV Nguyệt Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *