(kontumtv.vn) – Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, tập trung xử lý các khoản nợ đọng kéo dài đảm bảo nguồn thu trên địa bàn là một trong những nội dung chỉ đạo trọng tâm của Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ ngân sách nhà nước diễn ra vào chiều ngày 19/3.

Trong năm qua, công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm thực hiện và đạt được kết quả nhất định. Tổng số nợ thuế trong năm 2019 chuyển sang và nợ phát sinh trong năm 2020 trên 650 tỷ đồng và trong năm 2020 đã thu được trên 354 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020, tổng số nợ thuế chưa thu còn gần 300 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu trên 124 tỷ đồng, chiếm 4,5% so với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020; số nợ thuế khó thu còn lại trên 175 triệu đồng, chiếm hơn 58% so với tổng số tiền nợ thuế, giảm hơn 119 tỷ đồng so với nợ khó thu tại thời điểm 31/12/2019.

Số nợ đọng thuế năm 2020 còn cao là do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, bùng phát trên diện rộng, thực hiện giãn cách xã hội; thiên tai, lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên tác động không nhỏ đến người dân và doanh nghiệp; nhiều người nộp thuế khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Mặt khác, trong năm 2020, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, dẫn đến làm phát sinh số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp thuế tăng lên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các ngành tăng cường phối hợp với các địa phương, quản lý chặt chẽ các nguồn thu; có giải pháp chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai. Cục Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì tỷ lệ nợ có khả năng thu xuống dưới 3% so với tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2021; tập trung xử lý tối đa nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước phát sinh trước ngày 1/7/2020 đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *