(kontumtv.vn) – Đến nay, huyện Sa Thầy xuống giống gần 3.900 ha sắn, đạt gần 50% kế hoạch.

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn không phát sinh diện tích sắn bị nhiễm bệnh khảm lá. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn cho thấy bệnh khám lá sắn vẫn còn rải rác và có nguy cơ lan ra diện rộng.

Để chủ động phòng, chống bệnh khảm lá sắn, huyện Sa Thầy tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, rẫy, đặc biệt là các điểm nóng nhằm phát hiện, xử lý sớm từ khi bệnh mới phát sinh. Đồng thời, huyện phát triển các giống sắn kháng bệnh khảm lá cao đã được Viện Di truyền khuyến cáo sử dụng như HN1, HN3, HN5, HN36; tuyên truyền người dân kiên quyết không trồng các loại giống sắn nhiễm bệnh nặng, nhất là giống sắn HL-S11 hoặc mua giống từ nơi đang nhiễm bệnh nặng về trồng để ngăn chặn bệnh lây lan.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *