(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 770 về việc tăng cường công tác phòng, chống hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

Cùng với đó, các sở, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng và các chương trình, khoản vay ưu đãi để mọi người dân trên địa bàn tỉnh biết nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen; thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân các gói tín dụng chính sách, lãi suất ưu đãi của các ngân hàng để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cho vay, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *