(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng năm 2021.

 UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia trồng rừng để yên tâm sản xuất, tránh trường hợp trồng rừng xong lại phá bỏ; hướng dẫn người dân thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng cháy và chữa cháy rừng, công tác phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Đồng thời, tổ chức kiểm tra xác định đúng diện tích thực trồng, xác định tỷ lệ cây sống, chết và nguyên nhân. Đối với diện tích trồng rừng trên đất nương rẫy đang trồng mì của người dân, hướng dẫn người dân canh tác không làm ảnh hưởng đến cây trồng rừng, đặc biệt vào thời điểm người dân thu hoạch mì; theo dõi không để người dân chăn thả gia súc làm hư hại diện tích đã trồng rừng, tự ý nhổ cây trồng rừng để trồng các loại cây khác. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát đối với diện tích đã và đang trồng rừng, trồng cây phân tán, đảm bảo mục tiêu đề ra; theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển cây trồng nhằm phát hiện sớm tình trạng sâu bệnh hại để có các giải pháp xử lý kịp thời; hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, cộng đồng, hộ gia đình cá nhân xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phần quản lý theo quy định./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *