(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý và rà soát, bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành nhằm tổ thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Mặt khác, tăng cường kiểm tra việc vận hành các công trình thủy lợi và rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập. Trên cơ sở đó đánh giá các nội dung không còn phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành bảo đảm an toàn công trình. Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang xây dựng đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công sửa chữa công trình trong mùa mưa, lũ. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập và tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

 UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn và đề nghị các đơn vị khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; tổ chức vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du. Đồng thời tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa, lũ.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *