(kontumtv.vn) – Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sa Thầy đã triển khai mô hình nuôi heo sọc dưa năm 2022.

Đến nay, đã cấp 36 con heo sọc dưa và thức ăn cho 9 hộ  dân tại các xã Ya Ly, Ya Tăng và Thị trấn với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Đồng thời duy trì, phát huy hiệu quả mô hình nuôi heo sọc dưa, heo thịt tại 2 xã Rờ Kơi, Mô Rai. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 3 hộ với tổng số tiền 60 triệu đồng; Tổ Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn huyện hỗ trợ 9 hộ với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức tuyên truyền về nội dung cuộc vận động tại các xã Ya Ly, Rờ Kơi, Sa Bình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Cuộc vận động tại địa phương, đơn vị.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *