(kontumtv.vn) – Để chủ động phòng, chống dịch hại trên các loại cây trồng, UBND tỉnh đề nghị các địa phương nhanh chóng tổ chức tháng cao điểm phòng, chống dịch hại trên cây trồng tại địa phương trong tháng 8 và chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng bệnh khảm lá trên cây sắn, không để lây lan sang địa bàn khác.

 Đồng thời tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện xử lý sớm, dứt điểm ngay từ ban đầu các đối tượng gây hại trên cây trồng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người nông dân bằng các hình thức phù hợp về thời điểm phát sinh và các biện pháp phòng, trừ các đối tượng sâu, bệnh hại cụ thể trên từng loại cây trồng ở từng thời điểm cho người nông dân biết, áp dụng. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc mua bán, kinh doanh vật tư nông nghiệp, không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư đầy đủ, kịp thời phục vụ nhân dân sản xuất và chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra, xây dựng các phương án phòng, chống dịch hại trên cây trồng để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống phát sinh tại địa phương./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *