(kontumtv.vn) – Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành địa phương đẩy mạnh các giải pháp quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản.

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát và yêu cầu các đơn vị được cấp phép hoạt động khai thác thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, thống kê đánh giá trữ lượng sau khai thác hằng năm tại các dự án khai thác cát. Đồng thời có kế hoạch kiểm tra đột xuất đối với các mỏ khai thác khoáng sản, đặc biệt là các mỏ khai thác cát, sỏi về công tác chấp hành pháp luật khoáng sản trong quá trình hoạt động khai thác như thả phao cắm mốc khu vực khai thác; vượt quá số lượng phương tiện khai thác; khai thác không đúng vị trí, tọa độ, khai thác vượt độ sâu cho phép để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm; tham mưu đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các đơn vị vi phạm nhiều lần, thực hiện không đúng các nội dung được quy định.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, kinh doanh cát, sỏi tại bến bãi tập kết kinh doanh khoáng sản; xử lý triệt để các bến bãi kinh doanh trái phép; đẩy nhanh công tác quy hoạch khoáng sản, trong đó có đất làm vật liệu san lấp để cấp phép khai thác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, giải quyết kịp thời nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *