(kontumtv.vn) – Để chủ động thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, hỗ trợ nhà đầu tư, chủ đầu tư giải quyết thủ tục triển khai thực hiện dự án nhanh gọn, đúng quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương  chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Đồng thời triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch cần khảo sát chính xác hiện trạng; phân tích, đánh giá, dự báo với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và cá nhân; đồng bộ, thống nhất giữa các ngành. UBND tỉnh yêu cầu, trường hợp điều chỉnh quy hoạch, phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện, triển khai đúng trình tự, thủ tục, không làm phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt hoặc quy hoạch cao hơn, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch; tránh điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, tùy tiện./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *