(kontumtv.vn) – Chính phủ đã thống nhất chỉ đạo không còn quy định “luồng xanh” chở hàng hóa mà tất cả các tuyến đường đều là “luồng xanh”, mọi hàng hóa đều thiết yếu; tất cả xe vận tải đều được hoạt động, riêng xe có thẻ nhận diện mã QR được ưu tiên khi lưu thông qua các chốt.

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, các ngành chức năng, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp để tạo điều kiện tốt nhất cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông thuận tiện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Theo đó, chỉ trừ hàng cấm, tất cả hàng hóa dù phục vụ sinh hoạt hay sản xuất đều được xem là hàng thiết yếu và được lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát hỗ trợ lưu thông. Đối với những xe có thẻ nhận diện mã QR được ưu tiên nhanh nhất qua các chốt kiểm soát. Riêng các xe không có thẻ nhận diện mã QR cũng được lưu thông bình thường, nhưng phải tiến hành kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Đa phần các phương tiện đều được lưu thông qua chốt kiểm soát chỉ sau vài phút kiểm tra, thực hiện thủ tục.

Ông Nguyễn Thái Hoàng Anh, Thanh tra giao thông, Sở GT – VT tỉnh Kon Tum cho biết: “Đối với xe có đăng kí “luồng xanh” của Bộ GT – VT thì tạo điều kiện cho xe được lưu thông nhanh nhất khi qua chốt, còn những xe không có đăng kí “luồng xanh” thì hướng dẫn họ vào nơi khai báo y tế, hướng dẫn thủ tục để qua chốt.”

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, các phương tiện khi lưu thông qua tỉnh không dừng đỗ sai quy định và chỉ thực hiện việc giao, nhận hàng hóa tại điểm giao, nhận hàng hóa các huyện, thành phố đã quy định./.

Đăng Huy – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *