(kontumtv.vn) – Tại Thông báo 196/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành rà soát lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách để sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm phiền hà, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng ngày càng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh. Kiểm soát lạm phát; giảm lãi suất; ổn định tỷ giá; bảo đảm cán cân thương mại, dự trữ ngoại hối, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định…

Đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2014 5,8%, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ có bước phát triển ổn định, bền vững hơn.

Đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền dân chủ trong kinh tế, doanh nghiệp được kinh doanh tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm; thực hiện bình đẳng, công khai, minh bạch trong kinh doanh. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường kinh doanh như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Phá sản,…

Tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp

Chính phủ tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, thanh tra, kiểm tra,… Các Bộ, ngành rà soát lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách để sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm phiền hà, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, bảo đảm chất lượng tín dụng, cơ cấu lại các khoản vay với lãi suất cao trước đây; phát triển nguồn vốn thông qua thị trường chứng khoán để doanh nghiệp huy động được các nguồn vốn trung, dài hạn cho đầu tư phát triển.

Chính phủ tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện và thông qua các hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ cần thiết, đúng pháp luật cho doanh nghiệp. Về phần mình, các doanh nghiệp phải chủ động nỗ lực vươn lên, thực hiện tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất kinh doanh để hoạt động hiệu quả, có năng suất lao động cao hơn, chi phí thấp hơn, khả năng cạnh tranh lớn hơn; hết sức chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực ngày càng sâu rộng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Hỗ trợ tiếp cận thị trường

Đối với thị trường trong nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng hàng rào kỹ thuật bảo hộ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với cơ quan chức năng, quyết liệt trong hoạt động phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chính phủ sẽ làm hết sức để tăng tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng thông qua đầu tư công, tăng tín dụng, tạo thị trường, sức mua cho doanh nghiệp. Bản thân các doanh nghiệp phải vươn lên với mẫu mã, chất lượng, giá cả ngày càng cạnh tranh hơn.

Đối với thị trường nước ngoài, Chính phủ sẽ tích cực đàm phán các hiệp định thương mại quốc tế để mở rộng thị trường ngoài nước, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam thâm nhập mạnh hơn vào thị trường nước ngoài. Cung cấp thông tin để doanh nghiệp tham gia, tham vấn trong quá trình đàm phán ký kết, khai thác tối đa những thuận lợi các hiệp định tạo ra; Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cần tích cực đóng góp vào hoạt động tìm kiếm, mở rộng và giữ thị trường.

Phan Hiển/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *