(kontumtv.vn) – Để hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, thành phố Kon Tum đang tập trung hỗ trợ hình thành cánh đồng lớn chuyên canh sản xuất cây ăn quả đặc sản an toàn tại xã Ia Chim.

Hiện thành phố tập trung hướng dẫn quy trình, thủ tục dồn đổi tích tụ xây dựng tối thiểu 3 cánh đồng lớn trồng cây ăn quả tại xã Ia Chim. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ hợp tác, Hợp tác xã và các hộ dân trên địa bàn xã sản xuất cây ăn quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trái cây trên địa bàn. Trong đó tập trung triển khai đối với sản phẩm chuối tiêu hồng của tổ hợp tác cây ăn quả Plei Sar; sản phẩm sầu riêng, bơ, ổi, mít thái của Hợp tác xã nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Ia Chim; sản phẩm sầu riêng, thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Thần Nông.

Các sản phẩm trái cây của tổ hợp tác, hợp tác xã gồm mít thái, ổi, bơ, sầu riêng đều được các đơn vị đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *