(kontumtv.vn) – Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện.

Ngoài ra, Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trong lĩnh vực du lịch; tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch địa phương; đồng thời có giải pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

                                                                         Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *