(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Kon Tum. Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối kinh tế tổng hợp làm Trưởng ban. Các thành viên gồm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp quan trọng, đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của CB, CC, VC về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI; làm đầu mối tăng cường hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương; đánh giá tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định…Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

Cát Tiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *