(kontumtv.vn) – Xác định vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, những năm qua huyện Ngọc Hồi đã chú trọng, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi xây dựng mô hình kinh tế hợp tác nhằm nâng cao đời sống nhân dân, góp phần trong quá trình xây dựng huyện phát triển toàn diện.

Sau 10 năm thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012, huyện Ngọc Hồi có 14 Tổ hợp tác được chứng thực thành lập theo quy định, thu hút hơn 40/77 tổ viên là người dân tộc thiểu số tham gia. Đồng thời, đã chuyển đổi và thành lập được 22 Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 với gần 180 thành viên, tổng vốn điều lệ gần 60 tỷ đồng. Doanh thu bình quân  đạt gần 1 tỷ đồng/hợp tác xã/năm, đạt 60% so với bình quân của cả tỉnh; thu nhập bình quân đạt 180 triệu đồng/hợp tác xã/năm, đạt 72% so với cả tỉnh.

Theo đánh giá, các hợp tác xã trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã từng bước củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế sẵn có của địa phương như điều kiện đất đai, lao động tại chỗ; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động theo đúng mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, từ sự liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với các thành viên, hộ gia đình đến chế biến và liên kết với doanh nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm./.

Thu Trang

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Ngọc Hồi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *