(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum thành lập Tổ thường trực tại Thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi để tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phường thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum.

Tổ thường trực cử lực lượng thường trực ở tại nhà rông Thôn Kon Rơ Wang, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa; giải quyết, tham mưu giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai để thực hiện Dự án; vận động, tuyên truyền, giải thích các kiến nghị của các hộ dân để sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đã được UBND thành phố phê duyệt phương án. Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân có đất thu hồi, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ của Dự án; UBND phường Thắng Lợi, UBND xã Đăk Rơ Wa có trách nhiệm trưng tập cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của địa phương thực hiện nhiệm vụ khi Tổ trưởng yêu cầu./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *