(kontumtv.vn) – Phát huy nguồn vốn ưu đãi tín dụng chính sách xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng đang được thành phố Kon Tum đẩy mạnh triển khai.

Thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường, các đoàn thể xã hội nhận ủy thác nguồn vốn vay đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo mạnh dạn vay vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư trang thiết bị, cây, con giống mở rộng trồng trọt, chăn nuôi, mua bán kinh doanh nhỏ để có thêm nguồn thu nhập, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường thường xuyên phân công, cử cán bộ, đảng viên đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo cách làm, phương pháp làm ăn để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, không gây lãng phí, thất thoát dẫn tới nợ quá hạn, nợ xấu.

Đến hết tháng 4, thành phố có gần 700 hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền gần 43 tỷ đồng.

Thời gian tới, thành phố Kon Tum tiếp tục triển khai rộng rãi và tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hướng dẫn người dân sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách xã hội với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Trọng Nghĩa

Trung tâm VH-TT-DL&TT TP Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *