(kontumtv.vn) – Trong năm 2022, thành phố Kon Tum được giao chỉ tiêu phát triển 350ha cây ăn quả và 60ha cây mắc ca.

Hiện tại, thành phố mới phân bổ diện tích cây ăn quả theo lũy kế đến năm 2022 hơn 1.200ha, cây mắc ca là khoảng 140ha. Thành phố Kon Tum đề nghị nghị Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp, hướng dẫn chuyên môn để địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng thời sớm đề xuất UBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển mới diện tích cây ăn quả và tạo ra chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *