(kontumtv.vn) – Theo Kế hoạch thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2022 là 500 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất qua đấu giá 450 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố gặp nhiều khó khăn đối với các nội dung thu từ nguồn sử dụng đất, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất.

Đến ngày 30/10, thành phố thu gần 170 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất; ước thực hiện năm 2022 là 250 tỷ đồng. Một số nguyên nhân dẫn đến chỉ tiêu thu từ nguồn phát triển quỹ đất chưa đạt do quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2040; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chậm được phê duyệt; do ảnh hưởng của tình hình chung thị trường bất động sản có chiều trầm lắng kể từ tháng 6 năm 2022, sức mua, đầu tư bất động sản giảm; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt cao dẫn đến khó khăn trong việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các quỹ đất đã hoàn thành thủ tục và triển khai tổ chức đấu giá; đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục về thu tiền sử dụng đất và vận động người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất sớm nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách thành phố; hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất dự kiến không tổ chức được trong năm 2022; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các Sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thẩm định, xét duyệt hồ sơ xác định giá khởi điểm để tổ chức kịp thời công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *