(kontumtv.vn) – Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Đăk Hà có trên 60% thôn, làng trong vùng dân tộc thiểu số đạt thôn, làng nông thôn mới; 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình, trong đó có 03 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và huyện Đăk Hà đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2021- 2025; Thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024, huyện Đăk Hà đã phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội và tinh thần tự giác, tính chủ động tham gia của người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn và khu dân cư, phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế sẵn có của từng địa phương, xây dựng mô hình mẫu theo từng tiêu chí để nhân rộng.

Cùng với đó, huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Nhân dân làm Nhà nước hỗ trợ”. Huyện phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

                                                        Minh Thái

                                                    Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *