(kontumtv.vn) – Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc nhìn nhận 6 lĩnh vực còn nhiều hạn chế để tập trung khắc phục.

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Thuế, nghe báo cáo kết quả cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế, tồn tại của ngành thuế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ nét 6 lĩnh vực của ngành thuế, nhất là giảm một nửa thời gian và số lần nộp thuế để phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Báo cáo và các phát biểu tại buổi làm việc đã khẳng định: Bên cạnh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách nhà nước, Tổng cục thuế đã thực hiện chương trình cải thiện, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế.

Nổi bật là ngành thuế đã triển khai phương thức nộp tờ khai thuế qua mạng Internet tại tất cả các địa phương với sự tham gia của gần 367.000 doanh nghiệp, chiếm 76% tổng số doanh nghiệp hiện nay, số doanh nghiệp còn lại kê khai trực tiếp với cơ quan thuế qua hệ thống “một cửa”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu.

Ngành thuế đã triển khai rà soát và đơn giản hóa các nhóm thủ tục từ giảm thời gian đăng ký thuế, giảm tần suất kê khai thuế giá trị gia tăng đến rút ngắn thời gian giải quyết các trường hợp “ kiểm tra trước, hoàn thuế sau”…Ngành thuế cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý, truy thu, truy hoàn và xử phạt nghiêm các sai phạm…

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành thuế, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước cũng như nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thuế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã đạt được bước tiến dài nhưng so với yêu cầu, mong muốn và khả năng thì ngành thuế cần nghiêm túc nhìn nhận 6 lĩnh vực còn nhiều hạn chế để tập trung khắc phục.

Thứ nhất, công tác quản lý thuế còn nhiều yếu kém so với năng lực chủ quan, so với mong muốn của người dân và so với các nước, nhất là về số giờ nộp thuế lớn nhất, số lần nộp thuế cũng cao nhất so với ngay các nước trong khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Cần phải thừa nhận một hạn chế yếu kém của ngành không thể chấp nhận được. Đó là số thời gian dành cho nộp thuế quá lớn, cao nhất so với các nước OECD, khu vực ASEAN – Trung Quốc… Nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhìn thấy đây là môi trường đầu tư kinh doanh không hợp lý, giảm năng lực cạnh tranh. Việc này ngành thuế phải nghiêm túc, phải sửa, phải khắc phục bằng hành động thiết thực và có kết quả cụ thể.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngành thuế tập trung rà soát thủ tục và bằng mọi giải pháp để giảm một nửa thời gian, số lần nộp thuế và trong lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm cũng phải giảm một nửa thời gianChính phủ sẵn sàng cho phép thực hiện thí điểm để thực hiện mục tiêu này.

Tồn tại thứ hai của ngành thuế mà Thủ tướng phân tích rõ là thất thu vẫn còn quá lớn, nhất là thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế khoán, thất thu do chuyển giá… Nhấn mạnh ngành thuế chỉ cần thu đúng, thu đủ thì số thuế sẽ tăng lên rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành thuế triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống thất thu thuế, đặc biệt là xử lý tình trạng chuyển giá và công khai, minh bạch thuế khoán.

Thứ ba, tổ chức bộ máy còn có lĩnh vực chưa năng động và phù hợp với thực tiễn, rõ nhất là chuyển mạnh sang hậu kiểm thì ngành thuế phải gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Một bộ phận cán bộ thuế suy thoái về phẩm chất, đạo đức dẫn đến tiêu cực, nhũng nhiễu, hách dịch với người dân và doanh nghiệp thì phải kiên quyết loại bỏ ra khỏi ngành.

Đồng thời, đấu tranh kiên quyết với tiêu cực, nhũng nhiễu thông qua ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào bộ phận tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp gắn với phát triển hệ thống đại lý thuế để tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Vấn đề tồn tại thứ tư của ngành thuế mà Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục, đó là một số chính sách thuế vẫn còn chưa đủ rõ hoặc hiểu thế nào cũng được cần phải khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

Tồn tại thứ năm Thủ tướng chỉ rõ là quy trình, thủ tục từ đăng ký, kê khai đến thu thuế còn chồng chéo, trùng dẫm và nhiều thủ tục có thể giảm mạnh hơn nữa trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ ra tồn tại thứ 6 là sự phối hợp lãnh đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra và xây dựng ngành thuế từ trung ương đến cơ sở còn chưa chặt chẽ và vẫn còn kẽ hở nên hiệu quả chưa cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế từ nay đến cuối năm và trong năm tới là phải đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cụ thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành thuế thực sự trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”…/.

Thành Chung/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *