(kontumtv.vn) – Chính phủ hết sức ủng hộ, chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ, vì mục đích chung là xây dựng phát triển KTXH của đất nước, vì tiến bộ và công bằng xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với Ban Kinh tế Trương ương sáng 19/3.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho biết, năm 2013, Ban đã chú trọng triển khai song song 2 nhiệm vụ cơ bản vừa xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự; vừa triển khai thực hiện một cách toàn diện 5 nhóm nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu 15 đề án trình Hội nghị BCH Trung ương 7, 8 và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2013.

Về thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 và những năm tới, Ban Kinh tế Trung ương xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng kết 30 năm đổi mới; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nghiên cứu; đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020…

Bám sát chương trình công tác

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng từ khi tái lập, Ban Kinh tế Trung ương đã hết sức nỗ lực trong kiện toàn bộ máy, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao nhất là trong công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng về các chính sách kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Ban tiếp tục bám sát Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trước hết về chức năng tham mưu, Ban Kinh tế cần quan tâm, làm tốt vai trò chủ trì huy động các cơ quan, các nhà khoa học tâm huyết và có trách nhiệm với đất nước để hiến kế, đóng góp ý kiến, sau đó tập hợp để kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ. Ảnh VGP/Nhật Bắc

“Làm tốt nhiệm vụ này, Ban Kinh tế Trung ương sẽ ngày càng khẳng định được vai trò, chức năng của mình. Chính phủ hết sức ủng hộ, chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ, vì mục đích chung xây dựng phát triển KTXH của đất nước, vì tiến bộ và công bằng xã hội”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Thủ tướng cũng cho rằng Ban Kinh tế Trung ương cần rà soát, có quy chế phối hợp với các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 từ thực tiễn

Đề cập đến các công việc liên quan đến nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cần thực hiện đúng lộ trình theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Việc thực hiện phải đánh giá cụ thể những mặt làm được, chưa được, chỉ rõ nguyên nhân… rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chủ trương xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Đây là một lĩnh vực mới, khó, chưa có tiền lệ, chưa có con đường sẵn, đòi hỏi chúng ta phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, câu trả lời chính là ở thực tiễn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ.

“Kiên định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát, hướng đi của Việt Nam, nghĩa là kinh tế phát triển phải đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Kinh tế thị trường là phải tính đúng, tính đủ; đồng thời phải có công cụ, chính sách điều tiết để vùng nghèo, vùng sâu, xa, hộ nghèo, hộ chính sách… có điều kiện phát triển”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu quan điểm.

Song song với đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường. Phải từ thực tiễn để tổng kết và tiếp tục hoàn thiện vấn đề này trên phương châm: Đảng lãnh đạo toàn diện; Nhà nước quản lý; phát huy quyền làm chủ của người dân; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền công dân, quyền con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc/chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *