(kontumtv.vn) – Với mục tiêu đưa năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, tỉnh Kon Tum chú trọng các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu năm 2030, đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế khoảng 45%.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tập trung đổi mới việc xác định, triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ ưu tiên. Phấn đấu đến năm 2025 có 60% và đến năm 2030 có 70% kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ứng dụng vào hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống. Hàng năm có khoảng 10% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đầu tư ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, nhằm tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, mô hình sản xuất, kinh doanh mới có tốc độ tăng trưởng nhanh. Hàng năm dành 70% đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trực tiếp phục vụ doanh nghiệp ứng dụng tạo ra sản phẩm mới; cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, sản phẩm có lợi thế, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *