(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng DTTS năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS; thúc đẩy phong trào và tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng DTTS dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương; bước đầu tạo lập môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp. Đồng thời góp phần thực hiện đạt mục tiêu hỗ trợ chương trình khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Nội dung tổ chức thực hiện kế hoạch gồm 02 hoạt động chính là hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS. UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động được giao đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *