(kontumtv.vn) – Song song với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần được giao, trong năm 2022, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh cũng như Nghị quyết của Đảng bộ huyện, BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy đã thực hiện đạt chỉ tiêu công tác trồng rừng, khoanh nuôi và giao khoán bảo vệ rừng. Trên cơ sở đó, góp phần cùng với các đơn vị chủ rừng khác trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của chính quyền địa phương.

Từ năm 2020 đến nay, BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy trồng mới gần 77ha diện tích rừng. Diện tích trồng mới chủ yếu tại xã Đăk Kôi. Riêng năm 2022 đã trồng mới 30ha diện tích rừng phòng hộ, vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó, trồng mới hơn 20ha diện tích trồng rừng tập trung theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và hỗ trợ giống cây để người dân tự trồng với diện tích 9ha. Đồng thời tiến hành kiểm tra, chăm sóc diện tích rừng đã trồng của đơn vị, đạt 100% kế hoạch năm. Anh Nguyễn Văn Hiếu – Phụ trách Trạm QLBVR Đăk Kôi số 2 cho biết thêm: “Trong năm 2022 thì do đặc thù điều kiện tự nhiên ở trong Đăk Kôi này thì đơn vị chủ yếu trồng là cây thông, tỷ lệ sống cơ bản là đạt tỉ lệ sống cao. Còn rừng của những năm trước 2021, 2020 thì qua đi kiểm tra, giám sát hàng tuần, hàng ngày thì tỷ lệ sống đạt hiệu quả, không có tỷ lệ sâu bệnh, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Trạm cũng sẽ phối hợp với Phòng kỹ thuật của đơn vị sẽ đi tiến hành rà soát các diện tích đất trống trên địa bàn của trạm, để có hướng trồng rừng của năm 2023.”

Bên cạnh công tác phát triển rừng, trong năm 2022, BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy tiếp tục thực hiện khoanh nuôi và xúc tiến tái sinh hơn 500ha rừng. Cùng với đó giao khoán bảo vệ 4.000ha rừng cho 12 Tổ cộng đồng, 03 tổ chức tại xã Đăk Kôi và thị trấn Đăk Rve, đạt 100% kế hoạch năm; thực hiện chi trả khoảng 1,7 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích được phê duyệt hơn 12.500ha thuộc lâm phần đơn vị quản lý. Anh A Vá – Tổ trưởng Tổ cộng đồng giao khoán bảo vệ rừng thôn 10 vui vẻ chia sẻ: “Nhận được số tiền chi trả cũng giúp bà con trang trải trong cuộc sống, như đổ xăng, rồi mua đồ ăn, cuộc sống nó đỡ vất vả. Bà con tin tưởng vào nhà nước, cũng nhờ dịch vụ môi trường rừng mà bà con biết tiết kiệm, dành dụm mua được trâu, bò để mà kinh tế được phát triển hơn.”

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2022, nhất là công tác phát triển rừng theo Nghị quyết Đảng bộ các cấp, ngay từ những tháng cuối năm 2021, BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy chủ động rà soát diện tích hiện trường để thực hiện kế hoạch trồng rừng. Đồng thời, sử dụng nguồn nhân công tại địa phương để cùng với lực lượng chuyên trách của đơn vị tham gia trồng rừng. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025, đơn vị sẽ trồng mới 150ha diện tích rừng. Ông Trần Thanh Hiền – Phó Trưởng BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy cho biết: “Theo nghị quyết Đảng bộ giao với lại nghị quyết của đơn vị đặt ra thì giai đoạn 2021 – 2025 thì đơn vị là mỗi năm thực hiện là 30ha trồng rừng. Trong năm 2021 và năm 2022 thì đơn vị đã vượt kế hoạch được giao. Về tham gia công tác trồng rừng và phát triển rừng thì đơn vị trả tiền thuê bà con đi làm, đồng thời tuyên truyền cho bà con bảo vệ rừng mình trồng.”

Trong năm 2023, BQL Rừng phòng hộ Kon Rẫy tiếp tục phấn đấu thực hiện kịp thời, hiệu quả, đạt kế hoạch, chỉ tiêu công tác phát triển rừng trên lâm phần; tổ chức chăm sóc, bảo vệ, PCCCR đối với những diện tích đã trồng từ các năm trước để đảm bảo thành rừng theo quy định. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 trên lâm phần đối với các hạng mục, công trình thuộc năm 2023; giao khoán quản lý, bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định cũng như tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật BVR&PCCCR đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn nhằm đảm bảo trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần đơn vị được giao quản lý./.

             Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *