(kontumtv.vn) – Để thực hiện công tác phòng, chống bệnh khảm lá sắn hiệu quả, ngăn chặn bệnh lây lan ra diện rộng, UBND thành phố Kon Tum đã chỉ đạo UBND các xã, phường thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá sắn cấp xã và triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh.

Đến nay, bệnh khảm lá virus hại sắn đã xảy ra 17/21 xã, phường trên địa bàn thành phố với tổng diện tích bị nhiễm là 344 ha. Trong đó, có 288 ha ở mức nhiễm nhẹ với tỷ lệ bệnh dưới 30%; 40 ha ở mức nhiễm trung bình với tỷ lệ bệnh từ 30 đến 70%; gần 20ha ở mức nhiễm nặng với tỷ lệ bệnh hơn 70%.

Để ngăn chặn bệnh lây lan, các xã, phường đã tích cực vận động nhân dân phun thuốc trừ bọ phấn trắng, tiến hành nhổ bỏ cây bị bệnh thu gom đem tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật được Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố hướng dẫn. Qua triển khai, đến nay các xã đã tiến hành phun thuốc trừ bọ phấn trắng trên diện tích khoảng 82 ha; tổ chức ra quân nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh trên diện tích hơn 6ha.

Thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân có diện tích trồng sắn trên địa bàn hiểu và biết được mức độ nguy hiểm của bệnh khảm lá sắn và thực hiện phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình khảm lá sắn phát sinh trên địa bàn để tiếp tục xử lý./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *