(kontumtv.vn) – Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 13 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó, 08 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích trên 300 ha.

Cụ thể, thành phố Kon Tum có 03 cụm công nghiệp đang hoạt động, 01 cụm công nghiệp đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động. Hai địa phương gồm huyện Đăk Hà và Đăk Tô có tổng cộng 5 cụm công nghiệp đang hoạt động. Nhìn chung công tác thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn lực đầu tư phát triển cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *