(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có công văn giao Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong đó rà soát quy hoạch phát triển ngành nghề ở địa phương, xác định trọng tâm trọng điểm và lộ trình triển khai để phát huy tiềm năng, thế mạnh trong bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn. Đặc biệt là các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, ngành nghề sinh vật cảnh, các sản phẩm theo chương trình OCOP, các làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn; quan tâm đến công tác bảo tồn nghề, làng nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường và hỗ trợ xây dựng một số trung tâm bảo tồn, phát triển, sáng tạo các ngành nghề. Mặt khác, tổ chức lại sản xuất ngành nghề nông thôn, làng nghề theo hướng hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; gắn phát triển làng nghề với kế hoạch xúc tiến thương mại, phát triển vùng nguyên liệu, quan tâm đến quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, an toàn lao động, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý để tạo ra các sản phẩm, ngành hàng có sức cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác đào tạo nghề, truyền nghề, tôn vinh nghệ nhân và có cơ chế chính sách hỗ trợ để công nhận, khích lệ động viên, duy trì và phát triển đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi, đặc biệt là đối với nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một. Đồng thời triển khai nhanh tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp làng nghề; hỗ trợ đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng làng nghề gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *