(kontumtv.vn) – Theo bảng xếp hạng vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, tỉnh Kon Tum đạt 58,95 điểm, đứng thứ 61/63 tỉnh, thành.

So với kết quả chỉ số PCI năm 2020, năm 2021 tỉnh Kon Tum giảm 5 bậc, từ bậc 56 xuống 61. Qua đánh giá, PCI năm 2021 của tỉnh ở mức tương đối thấp. Cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở kết quả chỉ số PCI năm 2021, thời gian tới tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức đánh giá, chỉ ra những hạn chế, khó khăn để cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần. Đặc biệt là các chỉ số có trong số cao và ảnh hưởng trực tiếp đến tổng điểm số PCI như dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; tính minh bạch; cạnh tranh bình đẳng./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *