(kontumtv.vn) – Nhằm triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành, trình HĐND các cấp phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 và chủ động đối ứng, lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoàn thành dự án, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo.

Trong đó ưu tiên tập trung giải quyết các vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thiết yếu cho địa bàn khó khăn. Đồng thời tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện điểm về xây dựng thôn, làng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số. Song song với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn.

Phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 02 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *