(kontumtv.vn) – Kết quả rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, đến nay, toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 19 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí và 01 xã đạt 08 tiêu chí, không có xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí.

Theo đó, bình quân mỗi xã đạt hơn 16,15 tiêu chí, không tăng so với cuối năm 2021 và có 06 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 19 thôn đạt chuẩn thôn NTM. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, hiện nay, khi đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia xã NTM giai đoạn 2021 – 2025 sẽ có 100% số xã chưa đạt chuẩn tiêu chí số 1 về quy hoạch./.

Hơ Jan – Quang Mẫn       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *