(kontumtv.vn) – Tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện đạt gần 265.000 con, đạt hơn 95% kế hoạch năm.

Trong đó, tổng đàn bò khoảng 85.000 con, vượt kế hoạch đề ra. Riêng đối với bò sữa, hiện Tập đoàn TH đang triển khai xây dựng trang trại, chưa đưa vào hoạt động. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 140 cơ sở, hộ chăn nuôi theo quy mô trang trại.

Trong đó có trên 100 cơ sở, trang trại chăn nuôi heo; 01 trang trại chăn nuôi dê quy mô lớn; 01 trang trại chăn nuôi bò quy mô vừa; 36 cơ sở chăn nuôi gia cầm và xây dựng được 34 liên kết trong hoạt động chăn nuôi, tập trung chủ yếu trong liên kết chăn nuôi heo, chăn nuôi gia cầm; liên kết thức ăn và liên kết thuỷ sản./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *