(kontumtv.vn) – Đến  hết tháng 8 năm nay, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt khoảng 41.500 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 8%, tương đương tăng hơn  3.060 tỷ đồng.  

Trong đó, dư nợ ngắn hạn ước đạt 25.200 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng dư nợ; dư nợ trung dài hạn ước đạt 16.300 tỷ đồng, chiếm hơn 39% tổng dư nợ. Cơ cấu tín dụng theo loại tiền tệ được duy trì tương đối ổn định, dư nợ cấp tín dụng bằng VND vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, ước đạt 41.360 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ; dư nợ bằng ngoại tệ không đáng kể. Cơ cấu tín dụng tiếp tục được tập trung vào sản xuất kinh doanh, các ngành nghề là thế mạnh của địa phương, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Đến thời điểm 31/8/2022, tổng nợ xấu khoảng 320 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,77% tổng dư nợ tín dụng, so với thời điểm 31/12/2021 giảm 22,7%, tương đương giảm 94 tỷ đồng./.

                                                                       Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *