(kontumtv.vn) – Mặc dù chịu tác động của dịch Covid – 19, nhưng các đơn vị, cơ sở đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định hơn nên đa số các sản phẩm công nghiệp đã có sự tăng trưởng khá.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt hơn 3.370 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt hơn 44% so với kế hoạch. Trong đó, ngành khai thác khoáng sản ước đạt 180 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2020; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt gần 2.560 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2020; sản xuất và phân phối điện nước ước đạt 637 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2020./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *