(kontumtv.vn) – Tổng sản phẩm xã hội GRDP trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước đạt hơn 17.500 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 6%; tổng giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp hơn 5.900 tỷ đồng, đạt khoảng 97% so với kế hoạch năm. Trong năm 2023, ngành nông nghiêp tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, sản xuất sản phẩm có giá trị cao, đa dạng, đặc sản theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu của thị trường. Đồng thời phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hàng hóa đi vào chiều sâu, UDCNC gắn với chế biến và đáp ứng thị trường tiêu thụ; cải thiện nhanh đời sống của nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh lượng thực và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *