(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do vậy, nguồn vốn huy động, dư nợ tín dụng, cơ cấu, tỷ trọng dư nợ phân theo thời hạn tăng trưởng thấp.

Tổng nguồn vốn huy động 6 tháng đầu năm ước 17.000 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,4% so với cuối năm 2020; dư nợ tín dụng ước 35.600 tỷ đồng, đạt hơn 94% kế hoạch và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước; nợ xấu ước khoảng 300 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,82%/tổng dư nợ.

Nhìn chung, các tổ chức tín dụng chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động, mặt bằng chung lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ổn định phổ biến từ 6-8%/năm đối với ngắn hạn, 8-11%/năm đối với trung và dài hạn./.

Thanh Tùng – Đức  Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *