(kontumtv.vn) – Trong quý I năm nay, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định và tăng so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I năm 2022 ước đạt gần 4.900 tỷ đồng, đạt hơn 21% kế hoạch và tăng trên 30% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư từ khu vực tư nhân gần 3.340 tỷ đồng, đạt hơn 20% kế hoạch và tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Về đầu tư công, công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được địa phương giao là hơn 3.166 tỷ đồng; tính đến 20 tháng 3 năm 2022, đã giải ngân gần 300 tỷ đồng/1.845 tỷ đồng, đạt 16% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao./.

                                                                Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *