Kiểm toán tại 19 bệnh viện thuộc Sở Y tế TP.HCM về việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế, đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực IV đã yêu cầu các bệnh viện trả lại hơn 143 tỷ đồng. Số tiền này rơi vào phần mua sắm thiết bị không hợp lý và vượt giá được duyệt.

Kết quả Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc phê duyệt kết quả trúng thầu thuốc, vật tư y tế vượt giá kế hoạch được duyệt hơn 48,4 tỷ đồng và chênh lệch giá mua sắm thiết bị không hợp lý hơn 94,5 tỷ đồng.

Theo UBND TP.HCM, các bệnh viện đã thông báo và đề nghị các công ty nộp lại tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên các công ty không chấp nhận việc bị thu hồi vì cho rằng họ dự thầu công khai và trúng thầu theo đúng quy định.

Trần Việt/ VTV News

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *