(kontumtv.vn) – Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, trong năm 2022 UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành có liên quan và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Hội LHPN tỉnh tăng cường kết nối, kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua các mô hình phát triển kinh tế.

 Đồng thời quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường ổn định và tổ chức hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ. Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương; xây dựng các gian hàng giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ; hỗ trợ về thủ tục cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm, xây dựng nhãn mác, truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời, quan tâm, vận động, đào tạo để cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ và khả năng để xây dựng ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp có khả thi cũng như đối với các doanh nghiệp nữ mới thành lập./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *