(kontumtv.vn) – Từ cuối tháng 6/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Sa Thầy có hơn 250ha sắn bị bệnh khảm lá do virus gây ra. Trong đó, tập trung chủ yếu ở 2 xã Mô Rai, Sa Bình và rải rác ở một số địa phương khác.

 Diện tích sắn bị mắc bệnh trên đất đồi, đất vườn, đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Ialy đang ở giai đoạn cây con phát triển thân lá và giai đoạn nuôi củ, tích lũy bột. Trong đó, diện tích nhiễm nhẹ dưới 30% chiếm gần 130ha; diện tích nhiễm trung bình từ 30% đến dưới 70% là gần 100 ha và diện tích nhiễm nặng trên 70% là 27 ha.

Trước tình hình này, huyện Sa Thầy chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá sắn, không để lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất. Đến nay, địa phương triển khai phòng trừ 18 ha sắn mắc bệnh tại xã Sa Bình bằng cách vận động nhân dân nhổ tận thu và tiêu hủy 2 ha bị nhiễm nặng và chuyển đổi sang cây trồng khác; 16 ha bị nhẹ và mức trung bình nhân dân phun thuốc diệt trừ bọ phấn trắng và nhổ bỏ tiêu hủy cây bị bệnh. Đối với diện tích còn lại, huyện đang tích cực vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống./.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *