(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021, huyện Tu Mơ Rông đăng kí 7 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Tu Mơ Rông đã chọn 7 sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao của 3 chủ thể tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các sản phẩm đều sử dụng các nguyên liệu thế mạnh của địa phương, như Sâm Ngọc Linh, Mật Ong rừng Pa Dương, Hồng đẳng sâm. Đến nay, huyện Tu Mơ Rông đã hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thẩm định. Thời gian tới, huyện tiếp tục lựa chọn, xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *