(kontumtv.vn) – Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021, huyện Tu Mơ Rông đặt mục tiêu có ít nhất 6 đến 10 sản phẩm đạt 3 sao được Hội đồng đánh giá cấp huyện công nhận.

Thời gian qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã được huyện Tu Mơ Rông triển khai tích cực. Đến nay, huyện có 14 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận Ocop cấp tỉnh đạt từ 2 sao đến 4 sao. Trong đó, 2 sản phẩm đạt 4 sao là trà sâm Ngọc Linh hòa tan và nước uống Collagen sâm Ngọc Linh.

Để đạt được mục tiêu có ít nhất 6 đến 10 sản phẩm Ocop đạt 3 sao trong năm 2021, huyện Tu Mơ Rông đang tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của địa phương, chủ yếu từ dược liệu và cà phê chè xứ lạnh. Bên cạnh đó, huyện còn tạo điều kiện để người dân phát triển vùng nguyên liệu; khuyến khích các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Ocop; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện quy trình và cơ sở sản xuất đảm bảo điều kiện sản xuất sản phẩm theo Chương trình Ocop./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *