(kontumtv.vn) – Trước tình hình diễn biến dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi như hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm giám sát, phát hiện sớm và chủ động ứng phó kịp thời đối với thảm họa dịch bệnh gây ra đối với vật nuôi, cây trồng và thủy sản; giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về kinh tế cho nhân dân. Đồng thời chủ động về nguồn lực, chủ động về giải pháp để kịp thời ứng phó. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ngành nâng cao năng lực xử lý tình huống, ứng phó thảm họa dịch bệnh; tập trung lãnh, chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương. Mặt khác, đưa ra những giải pháp trong phòng, ngừa thảm họa dịch bệnh; các chính sách hỗ trợ, khắc phục, thúc đẩy tải sản xuất, phát triển sau thảm họa dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy sản./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *