(kontumtv.vn) – Xác định sản phẩm OCOP là nội dung quan trọng của tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống người dân gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Đăk Tô đã lựa chọn, xác định một số sản phẩm đặc trưng của địa phương nhằm phát triển sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện Đăk Tô có 11 sản phẩm OCOP đạt 03 sao cấp tỉnh.

Từ năm 2019 đến nay, huyện Đăk Tô đã ưu tiên lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án đang triển khai để hỗ trợ chủ thể sản phẩm OCOP đầu tư, nâng cấp dây chuyền chế biến sản phẩm; xây dựng vùng nguyên liệu; chứng nhận vùng sản xuất nông nghiệp tốt…

Đến nay, huyện đã hỗ trợ cho 04 chủ thể sản phẩm OCOP; hỗ trợ 02 chủ thể liên kết với các hộ dân xây dựng 63ha cà phê vùng nguyên liệu an toàn thực phẩm và 57ha mắc ca tập trung; tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, 100% chủ thể ý tưởng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Đăk Tô đã được các đơn vị chuyên môn của huyện tư vấn, hướng dẫn phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm và lập hồ sơ đăng ký tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm theo Chương trình.

 Hiện trên  địa bàn huyện Đăk Tô có 11 sản phẩm OCOP đạt 03 sao cấp tỉnh, trong đó chủ yếu là các sản phẩm được chế biến từ cây dược liệu, cây cà phê và cây ăn quả./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *