(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá A Hăng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì đã đối thoại với hơn 200 hạ sỹ quan, chiến sỹ thuộc Trung đoàn bộ binh 990, Bộ CHQS tỉnh. Đây là số chiến sỹ chuẩn bị xuất ngũ năm 2023 trở về địa phương.

Hầu hết các ý kiến phát biểu đều vui vẻ, hài lòng về sự quan tâm chu đáo mọi mặt của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ CHQS tỉnh. Nổi bật là đơn vị luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chiến sỹ học tập, huấn luyện, rèn luyện và công tác trong thời gian tại ngũ cũng như bảo đảm kịp thời và giải quyết tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đặc biệt đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ, chỉ huy với chiến sỹ. Qua đó tạo tiền đề vững chắc để chiến sỹ được cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân đội.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh biểu dương các hạ sỹ quan, chiến sỹ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề nghị sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các chiến sỹ luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng vững mạnh.

Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum có 498 hạ sỹ quan, chiến sỹ xuất ngũ trở về địa phương.

CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *